TRA CỨU NHANH TÊN DOANH NGHIỆP

GỌI NGAY CHO CHÚNG TÔI ĐỂ ĐƯỢC TƯ VẤN: 0902 69 2468

Hỏi đáp
 • Xin hỏi về bảo hiểm thất nghiệp.
  Harry

   
  1. Điều kiện hưởng bảo hiệm thất nghiệp
  Người lao động đang đóng bảo hiểm thất nghiệp được hưởng trợ cấp thất nghiệp khi có đủ các điều kiện sau đây:
  - Đã chấm dứt hợp đồng lao động (Trừ trường hợp đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động hoặc về hưu)
  - Đã đóng bảo hiểm thất nghiệp từ đủ 12 tháng trở lên trong thời gian 24 tháng trước khi chấm dứt hợp đồng lao động
  - Đã nộp hồ sơ hưởng trợ cấp thất nghiệp tại trung tâm dịch vụ việc làm trong thời hạn 03 tháng, kể từ ngày chấm dứt hợp đồng lao động hoặc hợp đồng làm việc.
  - Chưa tìm được việc làm sau 15 ngày, kể từ ngày nộp hồ sơ hưởng bảo hiểm thất nghiệp
   
  2. Mức, thời gian, thời điểm hưởng trợ cấp thất nghiệp
  - Mức hưởng trợ cấp thất nghiệp hằng tháng bằng 60% mức bình quân tiền lương tháng đóng bảo hiểm thất nghiệp của 06 tháng liền kề trước khi thất nghiệp
  - Thời gian hưởng trợ cấp thất nghiệp được tính theo số tháng đóng bảo hiểm thất nghiệp, cứ đóng đủ 12 tháng đến đủ 36 tháng thì được hưởng 03 tháng trợ cấp thất nghiệp, sau đó, cứ đóng đủ thêm 12 tháng thì được hưởng thêm 01 tháng trợ cấp thất nghiệp nhưng tối đa không quá 12 tháng.
  - Thời điểm hưởng trợ cấp thất nghiệp được tính từ ngày thứ 16, kể từ ngày nộp đủ hồ sơ hưởng trợ cấp thất nghiệp theo quy định đã nêu tại mục 1
   
  3. Thời hạn, thủ tục nộp hồ sơ hưởng trợ cấp thất nghiệp
  Trong thời hạn 03 tháng, kể từ ngày chấm dứt hợp đồng lao động người lao động chưa có việc làm và có nhu cầu hưởng trợ cấp thất nghiệp phải trực tiếp nộp 01 bộ hồ sơ đề nghị hưởng trợ cấp thất nghiệp cho trung tâm dịch vụ việc làm tại địa phương nơi người lao động muốn nhận trợ cấp thất nghiệp.
   
  Hồ sơ gồm:
  a/ Đơn đề nghị hưởng bảo hiểm thất nghiệp (theo mẫu của Bộ Lao động thương binh và xã hội quy định);
  b/ Quyết định chấm dứt HĐLĐ hoặc HĐ làm việc đã hết hạn hoặc quyết định thôi việc hoặc quyết định sa thải hoặc quyết định kỷ luật buộc thôi việc hoặc thông báo chấm dứt hợp đồng lao động.
  c/ Sổ bảo hiểm xã hội.
  d/ Chứng minh nhân dân;
  e/ 02 tấm hình 3x4 (mở thẻ ATM);
   
  Thời hạn giải quyết hưởng BHTN
  Trong thời hạn 20 ngày, kể từ ngày trung tâm dịch vụ việc làm tiếp nhận đủ hồ sơ, cơ quan nhà nước có thẩm quyền ra quyết định hưởng trợ cấp thất nghiệp.
   
  3. Địa chỉ trung tâm giới thiệu việc làm nhận hồ sơ trợ cấp thất nghiệp
  Mời bạn xem tại đây: 
  http://bhxhtphcm.gov.vn/bao-hiem-that-nghiep/10/dia-chi-cac-trung-tam-gioi-thieu-viec-lam/
   

Đặt câu hỏi